Uw privacy

Vanaf 25 mei 2018 is er de nieuwe Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar vanwege een implementatieperiode van twee jaar is deze wet pas van toepassing vanaf 25 mei 2018. Op dat moment vervangt de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Meer informatie hierover kunt u, onder andere, vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De invoering van de AVG is van invloed op ieder bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt van klanten of personeel. De definitie van persoonsgegevens is “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd”. De meest voor de hand liggende persoonsgegevens zijn naam, adres, telefoonnummer en dergelijken, maar ook een IP-adres kan beschouwd worden als persoonsgegeven.

Kennisgeving van deugdelijke verwerking van persoonsgegevens 
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen bestaan hoofdzakelijk uit uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer en kunnen, indien van toepassing, ook gegevens bevatten die gerelateerd zijn aan uw gezondheid. We verwerken uw persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze diensten als zorgverlener aan te bieden. Deze diensten bestaan uit behandelingen met Voetreflex Therapie, Medisch Shiatsu Therapie en Sportmassage. 

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om contact te leggen over onze diensten en afspraken. Dit gebeurt alleen telefonisch. We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Onze privacyverklaring kunt u onder aan deze pagina vinden. Mocht u deze verklaring per e-mail of post willen ontvangen dan kunt u contact met ons opnemen door een bericht te sturen via onze contact-pagina of telefonisch via 0223-622781.

Reeds in eerdere wetgeving omtrent bescherming persoonsgegevens was opgenomen dat deze gegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk en dat deze vernietigd dienen te worden wanneer ze niet meer bewaard hoeven te worden voor het doel waarmee ze zijn verzameld. Ook in de AVG staat echter geen specifieke termijn vermeld. Daarom houden wij een bewaartermijn aan van 7 jaar, welke de belastingdienst en de aansprakelijkheidsverzekering ons verplicht.

Voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/zorgaanbieders-en-de-avg

---------------------------------------------------------------

Privacyverklaring Optibody.nl

 

Contactinformatie

Marion Hofstra - v/d Boogaard

Telefoonnummer
(0223) 622 781

Praktijkadres
Wilhelminastraat 18
1782 PR DEN HELDER

 

Klik voor een overzicht van actuele cursussen en workshops op de onderstaande link.

CURSUSINFORMATIE